Untitled Document
Anasayfa Hakkımızda Bizden Haberler Teklif formu Linkler Site Haritası İletişim
Tüm Haberler
 
 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 445)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 445) (Resmi Gazete 31/01/2015 tarih 29253 sayı)
2.03.2015

Detay için tıklayınız
 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 446)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 446) - Elektronik Bilet uygulaması
7.04.2015

Detay için tıklayınız
 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 447)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) - Elektronik Fatura uygulaması
7.04.2015

Detay için tıklayınız
 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 448)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421)’NDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 448) - Elektronik Fatura ve Elektronik defter uygulaması
7.04.2015

Detay için tıklayınız
 6637 SAYILI BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6637 SAYILI KANUN - Kanun No. 6637 - Kabul Tarihi: 27/03/2015
7.04.2015

Detay için tıklayınız
 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - Esas Sayısı : 2014/144
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - Esas Sayısı : 2014/144 - 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35. maddesine, 4.6.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen beşinci ve altıncı fıkraların Anayasa’nın 2. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istemidir.
7.04.2015

Detay için tıklayınız
 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 449)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 449) - Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük cezaları ile iligli uygulama
10.04.2015

Detay için tıklayınız
 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklama..
20.04.2015

Detay için tıklayınız
 
 

Adres : Büyükdere Cad. Basman Han No. 4 Kat 4, Daire no. 5Şişli - İstanbul
Telefon : 02122197780 - 02122316498 Fax No : 02122249510 E-Mail : info@uygunmusavirlik.com